Aktualności

Wdrożenie przez spółkę Tartak Zębowo, w oparciu o przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe, udoskonalonego bębna kablowego

 • 03-07-2022
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Dotacja na kapitał obrotowy

 • 16-09-2019
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności firmy Tartak Zębowo poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji bębnów drewnianych oraz peletu

 • 16-11-2020
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Wzrost konkurencyjności firmy Tartak Zębowo Sp. z o.o. Sp. k. poprzez podniesienie efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa

 • 26-07-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć

Realizacja projektu w ramach Poddziałania 1.5.2

 
Tartak Zębowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Wdrożenie do produkcji efektu własnych prac B+R - bębnów drewnianych oraz nowych usług, poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej i oprogramowania w przedsiębiorstwie Tartak Zębowo, w gminie Lwówek” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0455/15.
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest inwestycja w środki trwałe, która umożliwi wytwarzanie nowych i udoskonalonych produktów i usług. Składa się na nią zakup 4 środków trwałych, w tym:
 • linii produkcyjnej do łączenia elementów drewnianych na długość
 • linii produkcyjnej do rozkroju poprzecznego i optymalizacji ze skanerem
 • zestawu sygnalizacji świetlno-dźwiękowej
 • pętli indukcyjnej.
Cele projektu: Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb własnych oraz odbiorców poprzez:
 • wdrożenie nowych usług (usługi kontroli jakości skanerem i klejenia desek drewnianych) i udoskonalonych produktów (bębnów drewnianych, opakowańdrewnianych i więźby dachowej),
 • wdrożenie wszystkich innowacji, w tym produktowych, procesowych oraz nietechnologicznych,
 • wzrost zatrudnienia,
 • wzrost przychodów ze sprzedaży,
 • wzrost sprzedaży eksportowej,
 • wzrost produktywności i zdolności produkcyjnych firmy,
 • wszystkie cele zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienia płci oraz społeczeństwa informacyjnego.
Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:
 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 4 EPC.
 2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.
 3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.
 4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 4 szt.
Całkowita wartość projektu: 4 062 690,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 999 600,00 zł
 • 08-02-2018
 • drukuj
 • PDF
 • poleć